ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมสบายดี Festival สืบสานวัฒนธรรมประเพณี อารยธรรม แห่งลุ่มน้ำ.....   3 ครั้ง
ประกาศ จ้างเหมาจัดกิจกรรมสบายดี Festival“สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี อารยธรรมแห่งลุ่มน้ำโขง” ประจำปีงบประ.....   4 ครั้ง icon
ประกาศ จ้างเหมาจัดกิจกรรมสบายดี Festival“สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี อารยธรรมแห่งลุ่มน้ำโขง” ประจำปีงบประ.....   2 ครั้ง icon
ประกาศการประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมสบายดี Festival สืบสานวัฒนธรรมประเพณี อารยธรรม แห่งลุ่มน้ำโขง ประจ.....   10 ครั้ง
ประกาศการประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมสบายดี Festival สืบสานวัฒนธรรมประเพณี อารยธรรม แห่งลุ่มน้ำโขง ประจ.....   7 ครั้ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   63 ครั้ง icon
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   37 ครั้ง icon
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2565   22 ครั้ง