ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างติดตั้งจอ LED Full Color หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยวิธีคัดเลือก 16 ส.ค. 2561 63 ครั้ง
ยกเลิกประกาศการคัดเลือก กิจกรรมการติดตั้งจอ LED Full Color หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยวิธีคัดเลือ..... 31 พ.ค. 2561 94 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด (Bill Board) ครั้งที่ ..... 4 พ.ค. 2561 154 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด (Bill Board) (ครั้งที่..... 4 พ.ค. 2561 97 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมติดตั้งจอ LED Full Color หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย (ครั้งที่ 2) 4 พ.ค. 2561 137 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมติดตั้งจอ LED Full Color หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย (ครั้งที่ 2) 4 พ.ค. 2561 138 ครั้ง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมการติดตั้งจอ LED Full Color หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย 3 พ.ค. 2561 81 ครั้ง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและ..... 17 เม.ย. 2561 56 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมติดตั้งจอ LED Full Color หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย 17 เม.ย. 2561 116 ครั้ง