ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมสบายดี Festival สืบสานวัฒนธรรมประเพณี อารยธรรม แห่งลุ่มน้ำ.....   1 ก.ค. 2565 3 ครั้ง
ประกาศการประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมสบายดี Festival สืบสานวัฒนธรรมประเพณี อารยธรรม แห่งลุ่มน้ำโขง ประจ.....   21 มิ.ย. 2565 10 ครั้ง
ประกาศการประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมสบายดี Festival สืบสานวัฒนธรรมประเพณี อารยธรรม แห่งลุ่มน้ำโขง ประจ.....   21 มิ.ย. 2565 6 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานแถลงข่าวการจัดงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโล.....   30 ส.ค. 2564 105 ครั้ง icon
ประกาศ ยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา งานแถลงข่าวการจัดงาน   30 ส.ค. 2564 102 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานแถลงข่าวการจัดงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโล.....   29 ส.ค. 2564 107 ครั้ง icon
ประกาศจัางเหมาจัดงานแถลงข่าวการจัดงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจำ.....   19 ส.ค. 2564 109 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมา.....   11 ก.ย. 2562 290 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมปั่นจักรยาน (ทัวร์ออฟแม่แม่โขง Pedaling Romantic Mekong)   30 ม.ค. 2562 337 ครั้ง