รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและประจำปี (สขร.)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   24 ก.พ. 2565 63 ครั้ง icon
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   24 ก.พ. 2565 38 ครั้ง icon
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   29 ก.ย. 2564 179 ครั้ง icon
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   29 ก.ย. 2564 174 ครั้ง icon
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   19 มี.ค 2564 162 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   19 มี.ค 2564 135 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   19 มี.ค 2564 139 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   19 มี.ค 2564 88 ครั้ง