ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ EGP

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานแถลงข่าวการจัดงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโล.....   30 ส.ค. 2564 50 ครั้ง icon
ประกาศจัางเหมาจัดงานแถลงข่าวการจัดงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจำ.....   19 ส.ค. 2564 61 ครั้ง icon
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดงานเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ   19 มี.ค 2564 230 ครั้ง icon
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2564 เรื่องเช่ารถบรรทุก (ด.....   5 ก.พ. 2564 96 ครั้ง
ประกาศจังหวัดหนองคาย (ครั้งที่ 2) เรื่องเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ล.....   5 ก.พ. 2564 84 ครั้ง
ยกเลิก ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (.....   22 ม.ค. 2564 92 ครั้ง
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริ.....   7 ม.ค. 2564 106 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 4 ล้อ   14 ธ.ค. 2563 115 ครั้ง